Japan page Japanese PageEnglish page English Page
logo Vibra

Co powoduje, że czujnik kamertonowy jest tak precyzyjny?

Czujnik kamertonowy mierzy siłę lub masę poprzez pomiar zmian w częstotliwości oscylacji występującej, gdy do wąskiego, podłużnego wibratora przyczepiony zostanie ciężarek. Wynik pomiaru jest następnie wyświetlany w formie cyfrowej.
Działanie czujnika kamertonowego nie jest oparte ani o odkształcenie materiału niezbędne w systemach wykorzystujących przetwornik siły, ani o siłę elektromagnetyczną potrzebną w systemach elektromagnetycznych, a ponadto, nie wymaga zużycia mocy ani przetworników analogowo-cyfrowych niezbędnych w systemach tradycyjnych.
Dzięki tym zaletom, czujnik kamertonowy charakteryzuje się wąskim marginesem błędu i długotrwałą precyzją.

Zalety czujnika kamertonowego:

  • Wysoka dokładność
  • Długotrwała stabilność
  • Masywność i trwałość
  • Nie wymaga nagrzewania wstępnego
  • Nie wymaga przetwornika analogowo-cyfrowego

Czujnik kamertonowy firmy Shinko Denshi wykorzystywany w wagach elektronicznych!

Firma Shinko Denshi wykorzystała tę technologię do budowy wag, produkując w 1983 roku pierwszą na świecie wagę elektroniczną z przetwornikiem kamertonowym.
Od tamtej chwili, firma Shinko Denshi wprowadziła na rynek inne kamertonowe wagi elektroniczne o wysokiej dokładności pomiaru. Zalety czujnika kamertonowego uznano na całym świecie, czego wyrazem jest zatwierdzenie typu na rynku Europejskim oraz pierwsze zatwierdzenie typu wydane w oparciu o nowe prawo o miarach w Japonii.

Porównanie w innymi przetwornikami

Przetwornik
kamertonowy
Przetwornik
tensometryczny
elektromagnetyczny
Stabilność wskazań
(zmiana czułości na rok)
1/200000 1/10000 1/50000
Przetwornik A/D Niepotrzebny
(wyjście cyfrowe)
Wymagany
(wyjście analogowe)
Wymagany
(wyjście analogowe)
Pobór mocy Znikomy Niski Wysoki
Odporność na zakłócenia Wysoka Niska Średnia
Wygrzewanie Niepotrzebne Wymagane Wymagane
Wagi elektroniczne - Copyright UNIWAG 2008r.