seria LF


Przesuwne szyby boczne

VIBRA LF posiada zintegrowane szyby boczne tj. używając lewej ręki możemy otworzyć drzwi z prawej strony i odwrotnie.


α-Check

Nawet w warunkach laboratoryjnych warunki otoczenia zmieniają sie i wpływają na wynik pomiaru. Wagi serii LF mająsystem samodiagnostyczny polegający na sprawdzaniu powtarzalności wyników ważenia.

Easy RES

Szybkość stabilizacji należy dobrać odpowiednio do warunków otoczenia. Ustawienie w trzech poziomach jest możliwe do przestawienia za pomocą przycisku SET.


Se-CAL

Regularnie wykonywana kalibracja jest bardzo ważna aby zapewnić wiarygodne wyniki ważenia. Funkcja Se-CAL w serii LF wykonuje automatycznie kalibrację, gdy zmienia się  temperatura lub upłynie określony czas.

Statystyki dla laboratoriów i produkcji

Seria LF posiada funkcję automatycznego obliczania różnych danych statystycznych oraz ich wydruku lub przesłania do komputera.


Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi ła two odczytaćwskazania nawet w zaciemnionym pomieszczeniu. Jaśność podświetlenia jest regulowana w trzech poziomach.

Specyfikacja

Model Nośność Działka odczytowa (d) Działka legalizacyjna (e) Powtarzalność Liniowość Czas stabilizacji Wymiary szalki Rodzaj kalibracji Cena
LF 120R 120g 0.1mg 1mg 0.1mg ±0.2mg 3.0 sec fi 80mm Wewnętrzna automatyczna Zobacz cennik
LF 224R 220g 0.1mg 1mg 0.1mg ±0.2mg 3.0 sec fi 80mm Wewnętrzna automatyczna Zobacz cennik